Vi skaber netværk

Settlementet på Vesterbro

Find vej

Få et hurtigt overblik og find vej til Settlementets butikker og afdelinger.

Støt os

Dit bidrag er afgørende for vi fortsat kan skabe arbejdspladser til gavn for udsatte medborgere.

Vær med

Bliv frivillig i Settlementet og vær med til at skabe rummelige arbejdspladser.

Det gør vi
- i Dybbølsgade og Saxogade

Rådgivning

Rådgivningen er åben for alle, der står i en vanskelig situation og som har brug for professionel hjælp til at løse problemet.

Beskæftigelse

Settlementet tilbyder beskæftigelsesrettede forløb for ledige borgere, som også har andre problemer end at stå uden for arbejdsmarkedet.

Klubber & Seniorer

Klub- og Seniorafdelingen arbejder for at skabe stærke og sociale netværk i lokalområdet.

Vores socialøkonomiske butikker

Saxogade er Settlementets sociale handelsgade, hvor alle butikker kombinerer en økonomisk, en social og en grøn bundlinje.

Co-creation Partnere

Settlementet har indgået co-creation aftaler med forskellige virksomheder.

Events

Settlementet har en række faste årlige events. Herunder holder vi i forsommeren den årlige Saxogadefest og ved juletid er der julemarked i Saxogade.

Nyheder og Presse
Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V.
Tlf: 33 22 88 20
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk