Klubber & Seniorer

Klub- og Seniorafdelingen arbejder for at skabe stærke og sociale netværk i lokalområdet.

Fælles for vores mange klubber er, at omsorgsfulde fællesskaber opstår i et miljø med tyngde, respekt og plads til mangfoldighed.

Hver klub er en lille social enhed, hvor der er tid og rum til at være sammen på egne præmisser i et varmt og levende miljø. Hos Klub- og seniorafdelingen arbejdes der dagligt for bl.a. at komme ensomhed og mistrivsel til livs. Dette sker ved at en række borgere får mulighed for at tage del i et fællesskab i vores klubber. Her virkeliggøres muligheden for at både ressourcestærke og mindre ressourcestærke mennesker kan sparre med hinanden og deltage i fælles aktiviteter som fx ugentlige ture, madlavning, eller foredrag. Alle aktiviteterne tager udgangspunkt i Settlementets hus på Dybbølsgade 41.

Download husreglerne.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V.
Tlf: 33 22 88 20
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk