Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/heftykode.dk/public_html/settlementet/wp-content/plugins/social-media-icons-widget/social-media-icons-widget.php on line 67

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /var/www/heftykode.dk/public_html/settlementet/wp-content/plugins/youtube-video-player/youtube-embed.php on line 56
Støt os – Settlementet

Støt os

Du kan støtte vores arbejde på følgende måder:

Mobilepay: Indbetal et beløb på: 50 59 93 75. Er beløbet under 14.500 kr. kan beløbet trækkes fra i skat.
Gavebrev: En forpligtelseserklæring indebærer at man over 10 år binder sig for at betale et fast beløb til Settlementet. Beløber er fuldt fradragsberettiget op til 15.000 kr. pr. år. Settlementet sender forpligtelseserklæringen til underskrift hos gavegiveren.
Testamentarisk gave: Man kan begunstige settlementet i sit testamente med et angivet beløb. Settlementet friholdes for arveafgift ved testamentariske gaver.

Ved indbetaling skal man oplyse sit CPR-nr. hvorefter Settlementet indberetter fradragsberettigede gaver direkte til SKAT.

Gaver kan indbetales på Settlementets Bankkonto 5331 – 0240301 eller Giro 6003923.
Settlementets CVR-nr. 18 21 08 51

Da Settlementet er en almen selvejende organisation, er den omfattet af reglerne for skattefritagelse ved gaver og for arvegift ved arv.

Kontakt

Settlementet
Dybbølsgade 41
1721 København V.
Tlf: 33 22 88 20
CVR-nr. 18 21 08 51
settlementet@settlementet.dk